Có phải dì muốn cháu địt rồi đúng không

Có phải dì muốn cháu địt rồi đúng không
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • JUFE-247
Giới thiệu:
<p>Tuần n&agrave;y bố mẹ t&ocirc;i c&oacute; một chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c xa nh&agrave; n&ecirc;n t&ocirc;i được bố mẹ tối đ&atilde; dẫn t&ocirc;i sang nh&agrave; d&igrave; Nanami Nagata để nhờ g&igrave; chăm s&oacute;c t&ocirc;i v&agrave;i h&ocirc;m. Trước giờ t&ocirc;i l&agrave; một đứa trẻ ngoan n&ecirc;n d&igrave; vợ chồng d&igrave; chăm s&oacute;c t&ocirc;i rất chu đ&aacute;o. V&igrave; kh&ocirc;ng quen với c&aacute;ch sinh hoạt của gia đ&igrave;nh d&igrave; n&ecirc;n t&ocirc;i đ&atilde; nhiều lần v&ocirc; t&igrave;nh v&agrave;o nhầm ph&ograve;ng tắm của d&igrave; v&agrave; chứng kiến to&agrave;n bộ cơ thể mỹ miều tuyệt trần ấy. Thật sự một đứa con trai mới lớn lần đầu chứng kiến một c&aacute;i cơ thể phụ nữ đẹp như vậy th&igrave; bảo sao m&agrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng nứng cho được. Tưởng rằng d&igrave; sẽ tr&aacute;ch m&oacute;c t&ocirc;i nhưng kh&ocirc;ng D&igrave; đ&atilde; k&eacute;o t&ocirc;i v&agrave;o tắm c&ugrave;ng v&agrave; cho t&ocirc;i địt thỏa th&iacute;ch.</p>
Có thể bạn muốn xem?