Nổi giận với chồng vợ liền cho anh sếp Tây địt thoải mái

Nổi giận với chồng vợ liền cho anh sếp Tây địt thoải mái
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • DASD-574
Giới thiệu:
<p>Ai Hoshina v&agrave; chồng l&agrave; đồng nghiệp của nhau, nhờ trưởng ph&ograve;ng Michael m&agrave; cả hai c&oacute; cơ hội hẹn h&ograve; v&agrave; nhanh ch&oacute;ng tiến tới h&ocirc;n nh&acirc;n. Nhưng ba năm sau những th&oacute;i xấu của chồng dần lộ r&otilde; hơn khiến c&ocirc; v&ocirc; c&ugrave;ng thất vọng. Cả hai li&ecirc;n tục c&atilde;i v&atilde; cuộc sống h&ocirc;n nh&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng đi v&agrave;o bế tắc. Sếp của c&ocirc; cũng nh&igrave;n ra v&agrave; anh ta li&ecirc;n tục an ủi, động vi&ecirc;n. Trong một lần lắng nghe những t&acirc;m sự của c&ocirc; anh đ&atilde; chủ động muốn mang lại hạnh ph&uacute;c cho c&ocirc;. L&agrave; g&aacute;i đ&atilde; c&oacute; chồng c&ocirc; cố từ chối nhưng những h&agrave;nh động mạnh mẽ của sếp khiến c&ocirc; kh&ocirc;ng thể dứt ra được. Đặc biệt l&agrave; c&ocirc; lại thấy một con cặc to v&agrave; d&agrave;i như vậy tới nỗi kh&ocirc;ng thể nh&eacute;t vừa v&agrave;o miệng m&igrave;nh. Sự dẻo dai khi l&agrave;m t&igrave;nh của anh v&agrave; những c&uacute; nhấp từ ph&iacute;a sau vừa mạnh lại v&agrave;o tận c&ugrave;ng b&ecirc;n trong lồn c&ocirc; khiến c&ocirc; l&ecirc;n đỉnh kh&ocirc;ng biết bao nhi&ecirc;u lần. Kể từ lần đ&oacute; c&ocirc; kh&ocirc;ng c&ograve;n c&oacute; hứng l&agrave;m t&igrave;nh với chồng m&igrave;nh nữa. C&ocirc; li&ecirc;n tục nhớ về sếp, thủ d&acirc;m khi nghĩ tới chuyện của hai người. Thậm ch&iacute; c&ocirc; c&ograve;n b&uacute; cặc gi&uacute;p sếp ngay trong l&uacute;c mọi người đang l&agrave;m việc b&ecirc;n cạnh.</p>
Có thể bạn muốn xem?