Hiếp dâm nữ nhân viên vì thói ăn mặc sexy

Hiếp dâm nữ nhân viên vì thói ăn mặc sexy
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • IPX-764
Giới thiệu:
<p>Tsumugi Akari đ&atilde; thầm thương trộm nhớ quản l&yacute; cửa h&agrave;ng. Một h&ocirc;m, nh&acirc;n dịp vợ quản l&yacute; đi vắng, c&ocirc; đ&atilde; cố t&igrave;nh cho thuốc m&ecirc; v&agrave;o rượu của quản l&yacute; khiến anh kh&ocirc;ng được tỉnh t&aacute;o nữa. Lợi dụng việc đ&oacute;, c&ocirc; liền đưa quản l&yacute; v&agrave;o kh&aacute;ch sạn v&agrave; tiến h&agrave;nh quyến rũ anh ta. Kh&ocirc;ng thể cưỡng lại được vẻ đẹp của Tsumugi, anh ta đ&atilde; li&ecirc;n tục l&agrave;m t&igrave;nh v&agrave; xuất tinh v&agrave;o b&ecirc;n trong c&ocirc;! Nhưng chỉ một lần với Tsumugi l&agrave; vẫn chưa đủ, c&ocirc; li&ecirc;n tục vắt kiệt tinh tr&ugrave;ng của quản l&yacute;, l&agrave;m anh xuất tinh hết lần n&agrave;y tới lần kh&aacute;c. Cả hai người li&ecirc;n tục mấy mưa suốt một đ&ecirc;m cho tới s&aacute;ng h&ocirc;m sau. Mặc d&ugrave; phải đi đ&oacute;n vợ ở s&acirc;n bay nhưng anh quản l&yacute; lại kh&ocirc;ng thể n&agrave;o cưỡng nổi c&acirc;u Em vẫn muốn nhiều hơn nữa. Mặc kệ người vợ đang chờ đợi m&igrave;nh, anh ta li&ecirc;n tục xuất tinh hết lần n&agrave;y tới lần kh&aacute;c v&agrave;o b&ecirc;n trong lồn c&ocirc;.</p>
Có thể bạn muốn xem?