Keiko Kida người chị thần tượng của mọi em trai

Keiko Kida người chị thần tượng của mọi em trai
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • HEYZO-3138
Giới thiệu:
<p>Keiko Kida người đến phỏng vấn để l&agrave;m phim JAV h&ocirc;m nay, c&ocirc; ấy một c&ocirc; g&aacute;i rất xinh đẹp v&agrave; d&acirc;m đ&atilde;ng. T&ocirc;i chưa từng l&agrave;m việc v&agrave;o ban đ&ecirc;m nhưng quan hệ t&igrave;nh dục với c&ocirc; liệu c&oacute; được kh&ocirc;ng. Keiko nhẹ nh&agrave;ng gật đầu t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề g&igrave; với chuyện đ&oacute; cả. Giờ th&igrave; ch&uacute;ng ta h&atilde;y bắt đầu cuộc phỏng vấn ngay th&ocirc;i. Cởi đồ ra t&ocirc;i mới ph&aacute;t hiện ra c&ocirc; ấy c&oacute; một bộ ngực to đẹp. N&oacute; c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng đẹp v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh đ&agrave;n hồi n&ecirc;n c&oacute; vẻ sẽ th&iacute;ch hợp để cho đ&agrave;n &ocirc;ng b&uacute; liếm v&agrave; m&uacute;t n&oacute;. Tiếp theo, kiểm tra &acirc;m hộ. T&ocirc;i chơi với &acirc;m hộ của c&ocirc; ấy, một khu vực khi&ecirc;u d&acirc;m v&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; d&ugrave;ng ng&oacute;n tay để k&iacute;ch th&iacute;ch cho lồn c&ocirc; ấy chảy thật nhiều nước. C&ocirc; ấy thể hiện khả năng thổi k&egrave;n của m&igrave;nh rất giỏi v&agrave; đ&atilde; đến l&uacute;c t&ocirc;i đ&uacute;t c&aacute;i dương vật đang cương cứng hết cỡ của m&igrave;nh v&agrave;o trong lồn Keiko. &Ocirc;i, đột nhi&ecirc;n t&ocirc;i cảm thấy căng thẳng qu&aacute;. L&acirc;u lắm rồi t&ocirc;i mới c&oacute; cảm gi&aacute;c sung sướng đến vậy dường như cảm gi&aacute;c xấu hổ của t&ocirc;i đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n biến mất. Khi t&ocirc;i nh&igrave;n Keiko-chan như thế. T&ocirc;i kh&ocirc;ng k&igrave;m được v&agrave; xuất tinh v&agrave;o b&ecirc;n trong lồn c&ocirc; ấy. Đ&acirc;y đ&uacute;ng l&agrave; một buổi phỏng vấn đ&aacute;ng nhớ với t&ocirc;i, v&agrave; Keiko sẽ bận rộn từ giờ trở đi.</p>
Có thể bạn muốn xem?